En ny type lån basert på tillit, IKKE kreditthistorikken din

Hvis garantisten din stoler på deg, gjør vi også det.

Er et garantistlån riktig for meg?

Tilbake i gode gamle dager kunne lokalbanken din, hvis du trengte et lån, etterspørre noen som stolte på deg til å stille som garantist. Senere har ting forandret seg. Datakredittpoeng har tatt over, og millioner av tillitsverdige kunder ble overlatt til seg selv.

Dette er grunnen til at våre lån er basert på tillit, ikke automatiserte kredittpoeng. Det spiller ingen rolle om du har dårlig kreditt, eller er selvstendig næringsdrivende - det viktigste for oss er at du har råd til å tilbakebetale lånet, og at du har en venn eller et familiemedlem som stoler på deg nok til å være garantisten din.

Det usikrede eller personlige lånemarkedet har lenge brukt informasjon om historisk atferd for å forutsi fremtidig oppførsel.

Det aksepterte prinsippet i dag er at fordi en forbruker har unnlatt å møte økonomiske forpliktelser i fortiden, vil de trolig oppføre seg på samme måte i fremtiden.

I mange tilfeller betyr denne logikken en dramatisk reduksjon i antallet lånemuligheter en kunde med tidligere problemer med å møte slike forpliktelser har til rådighet. Videre kan det i enkelte tilfeller stille forbrukeren helt på utsiden av lånemarkedet og medføre et smalt og dyrere utvalg kredittprodukter for kunden.

Videre er disse forbrukerne som nå anses å være "dårlige" i mange tilfeller bare i stand til å få små, kortsiktige og dyre utlånsprodukter. Ofte evner ikke disse produktene å adressere behovene til kunden, som kan oppleve problemer fra måned til måned som et resultat av den kortsiktige naturen på de tilgjengelige lånemulighetene.

Mens bruken av historisk atferd er en meget nyttig indikator for fremtidig kredittverdighet, tillater det ikke mange scenarioer der forbrukssituasjonen har endret seg i en så stor grad at kunden nå er mer kapabel til å styre sin personlige økonomi og oppfylle alle forpliktelser.

Kort sagt, bare fordi en forbruker har opplevd kredittproblemer tidligere, betyr det ikke nødvendigvis at de skal bli klassifisert som en "dårlig kunde" i nåtid eller fremtid. Det bør heller ikke begrense dem til kortsiktige "mikrolån" eller "spotlån", som kan være lite passende for kundens behov. Dette er bare tilfelle fordi dagens marked mangler en metode for å fastslå deres nåværende kredittverdighet.

Aurora Loans sitt forslag er et forsøk på å løse dette problemet, gjennom bruk av garantister som en metode for å vurdere forbrukerens evne og egnethet til å tilbakebetale et lån.

I tillegg til å benytte indikatorer fra historiske kredittprofiler, ber vi låntakeren om å spørre en venn eller et familiemedlem om å stille som garantist for sin låneavtale. Ingen lån vil bli utstedt uten en engasjert, villig og velegnet garantist som samtykker i å støtte søknaden. Garantisten skal være ansvarlig for å oppfylle tilbakebetalingen av lånet i de tilfeller hvor låntakeren selv ikke klarer dette.

Vi sier at en venn eller et familiemedlem er langt mer sannsynlig til å fullt ut forstå både den historiske og nåværende virkeligheten av forbrukerens økonomiske tilstand. De vil få detaljer om eventuelle tidligere formildende omstendigheter knyttet til tidligere kredittproblemer, og de vil inneha det hverdagslige synet til å i detalj forstå om kunden faktisk er i en posisjon til å påta seg det foreslåtte lånebeløpet.

Vi er av den oppfatning at hvis garantisten kjenner personen godt nok til å påta seg ansvaret, og stoler på at låntakeren er i stand til å oppfylle forpliktelsene vedrørende tilbakebetaling, så er dette en veldig sterk indikator på at låntakeren er ansvarlig og i stand til å tilbakebetale lånet.

I tillegg til garantistens støtte, vil Aurora Loans også gjennomføre en rekke hyppige kontroller for å bekrefte at både låntakeren og garantisten er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Dette inkluderer en full forståelse av deres økonomiske stilling og evne til å møte tilbakebetalinger.

Kort sagt er den gamle måten å gjøre ting på veldig kjip. Vår måte er bedre. Garantister er bare folk som kjenner deg, stoler på deg og støtter deg.